Hunden i bandage, mannen i sängen och jag undrar vad urin består av?

051017_feber_90.gif Nu har jag hunden i bandage och mannen som aldrig är sjuk ligger nerbäddad. Undrar om man kan dela penicillin tabletterna och ge både honom och hunden? Nej, skojar bara..
Konstigt det är, hela natten har jag snurrat runt och drömt om att min man nog är sjuk och stannar hemma. Enligt honom har jag pratat med honom och frågat om han blir hemma…konstigt det är när man inte minns att man har pratat under sömnen. Han har varit vaken mycket och snurrat runt i sin säng och antagligen har jag hört det utan att helt vakna.
 Eftersom det inte händer ett dugg idag så slog jag upp en bok Det bästa ”Människan svaren på dina frågor” och läste om vad urin består av… det var de här tankarna med att jag ska äta mindre protein för att hjälpa njurarna som fick mig att läsa på.
(Vilket jag inte gör just nu.)  image1.jpg
När kroppens celler förbränner kalorier för att skapa energi bildas också slaggprodukter som skulle förstöra kroppen ifall de tilläts att samlas i vävnaderna. I stället strömmar dessa slaggprodukter ut i blodet och förs till njurarna, där skadliga och onödiga ämnen avskiljs och utsöndras i urinen.
Urinen produceras kontinuerligt och utgör den främsta kanalen för avlägsnandet av slaggprodukter som innehåller kväve. Till dem hör urinämne, urinsyra och kreatinin, som bildas när protein, nukleinsyror och kreatin bryts ner i kroppens celler. Överskott av natrium, kalium, klorid, kalcium, magensium, järn, sulfat, fosfat, och bikarbonat utsöndras också i urinen för att tömmas ur kroppen.                            191.jpg
Urin består huvudsakligen av vatten. Även om den exakta vattenhalten i urin varierar, beroende på allmäntillståndet och vad man har ätit och druckit, och hurvida manmotionerar, består urin vanligen till cirka 95% av vatten.